Category Archives: Белгия

Паметници на културата в Белгия

Паметници на културата в Белгия

Фламандския бегинаж – Flemish Béguinages

Фламандския бегинаж

Фламандския бегинаж - снимка Wikipedia

Бегините са жени, които посвещават живота си на Господ, без да се оттеглят от светския живот. През тринадесети век те основават „бегинаж”-и – затворени общности, в които те могат да удовлетворят техните духовни и материални потребности. Фламандският бегинаж представлява съвкупност от къщи, църкви, помощни помещения и зелени площи, планирани в градски или селски стил, които специфични за фламандския регион. Те по очарователен начин напомнят за бегинажите, които се развиват в северозападна Европа през Средновековието.Гранд Плас, Брюксел

Гранд Плас, Брюксел

Гранд Плас, Брюксел - снимка Wikipedia

Гранд Плас (La Grand-Place, Brussels) е забележително хомогенно тяло от обществени и частни сгради, датиращи от края на седемнадесети век. Тяхната архитектура ярко илюстрира нивото на културния и социалния живот в този важен политически и търговски център от този период.
Гранд Плас е изключителен пример на еклектичното и много успешно сливане на архитектурни и художествени стилове, характерни за културата и обществеността на този регион. Чрез естеството и качеството на своята архитектура и качеството си на обществено отворено пространство, Гранд Плас илюстрира по един необикновен начин напредъка и развитието на един успешен търговски град в апогея на неговия просперитет.


Четирите подемника на канал дю-Сантр и техните околности Ла Лувиер и Ле Рою (Хайаулт)

Четирите подемника на канал дю-Сантр и техните околности Ла Лувиер и Ле Рою

Четирите подемника на канал дю-Сантр и техните околности Ла Лувиер и Ле Рою

Четирите подемника за съдове (The Four Lifts on the Canal du Centre and their Environs, La Louvière and Le Roeulx (Hainault)) в на този кратък исторически участък от канала са индустриални паметници от най-високо качество. Заедно с канала и прилежащите му съоръжения, те съставляват един наистина добре запазен пример от индустриалния пейзаж на деветнадесети век. От общо осем подемника, построени в края на деветнадесети и началото на двадесети век, единствени в цял свят само тези четири съществуват в оригиналната си форма от цял свят и продължават да работят.Кулите на Белгия и Франция

Кулите на Белгия и Франция

Кулите на Белгия и Франция - снимка Wikipedia

Двадесет и три кули в северна Франция и кулата в Джамблу (Belfries of Belgium and France) са добавени в списъка като група, в допълнение към тридесет и две белгийски, записани като обекти през 1999г., под названието Кулите на Фландрия и Валония. Построени между единадесети и седемнадесети век, те представят готическия, римския, ренесансовия и бароковия стил в архитектурата и са символ на гражданските свободи. Докато италианските, немските и английските градове са построени с предпочитание към крепостни стени, като част от Северна Европа, тук се набляга повече на строежа на кули. В сравнение с крепостните кули (символ на феодалите) и камбанариите (символ на църквата), тези кули символизирали градската власт. В течения на столетия тези кули олицетворяват мощта и богатството на градовете.

Историческия център на Брюж

Историческия  център на Брюж

Историческия център на Брюж - снимка Wikipedia

Брюж (Historic Centre of Brugge) е изключителен пример за средновековно историческо селище, което е съхранило добре своите еволюирали през вековете исторически постройки и чийто готически стил е част от градската идентичност. Като една от търговските и културни столици на Европа, Брюж развива културни връзки с различни части на света. Градът е тясно свързан с формирането на старата фламандска школа по живопис.
Основни градски постройки на архитект Виктор Хорта

Основни градски постройки на архитект Виктор Хорта

Основни градски постройки на архитект Виктор Хорта - снимка Wikipedia

Четирите градски къщи – хотели Тасел, Солве, ван Етвелде и Майсон & Ателиер Хорта (Major Town Houses of the Architect Victor Horta (Brussels)) се намират в Брюксел и са построени в съответствие с дизайна на архитект Виктор Хорта, който е един от първите модернисти. Те представляват едни от най-значимите новаторски примери за архитектурния стил от края на деветнадесети век. Къщите се възприемат като своеобразна стилистична революция, с характерни за стила отворени пространства, разсейване на светлина и брилянтно сливане на извитите линии на декорацията със структурата на сградите.
Сградите на Виктор Хорта в Брюксел са плод на артистичен гений, който представлява изражение на постиженията в арт-новю в сферите на архитектурата и изкуството. Появата на този стил в края на деветнадесети век е значителен етап от развитието на архитектурата.
Тези четири сгради са пример за стила арт-новю в архитектурата, които бележи прехода между деветнадесети и двадесети век.

Неолитните мини за кремък в Спен

Неолитните мини за кремък в Спен

Неолитните мини за кремък в Спен - снимка Wikipedia

Неолитните мини за кремък в района на Спен (Neolithic Flint Mines at Spiennes (Mons)) са разположени на площ от над 100 хектара и представляват най-големите и гъсто разположени древни мини на територията на Европа. Те се отличават и с разнообразието от технологични способи при добива на руда и с това, че са свързани със селището, което датира от този период.
Неолитните мини в Спен са изключително доказателство за изобретателността и приспособимостта на древните в зората на човечеството.
Разпространението на неолитната култура е важен момент от развитието на технологиите и културата, а ярък пример за този процес е огромният комплекс от каменоломни в Стен.

Катедралата Нотр-Дам в Турне

Катедралата Нотр-Дам в Турне

Катедралата Нотр-Дам в Турне - снимка Wikipedia

Катедралата Нотр-Дам в Турне (Notre-Dame Cathedral in Tournai) е построена през първата половина на дванадесети век. Нейни отличителни особености са главният кораб в римския стил, необикновените размери, богатството от скулптури, разположени по капителите, и напречни нефове с пет кули, които предшестват елементите на готическия стил.
Музейният комплекс къща и работилница Плантен-Моретюс

Музейният комплекс къща и работилница Плантен-Моретюс

Музейният комплекс къща и работилница Плантен-Моретюс - снимка Wikipedia

Музеят Плантен-Моретюс (Plantin-Moretus House-Workshops-Museum Complex) е издателска и печатарска къща, която датира от времето на ренесанса и барока. Намира се в Антверпен – един от трите града, заедно с Париж и Венеция, които се открояват като лидери в изобретяването и разпространението на книгопечатането. Неговото название произлиза от името на големия печатар и издател от втората половина на шестнадесети век – Кристоф Плантен (ок.1520-1589г.). Паметникът е с изключителна архитектурна стойност и съдържа пълни сведения за живота и работата в една от най-плодотворните издателски и печатарски къщи в Европа от края на шестнадесети век. В сградата на компанията, която продължава дейността си до 1867г., се намира богата колекция от старинно печатарско оборудване, богата библиотека, неоценими архиви и произведения на изкуството, включително картини на Рубенс.

Тези обекти в Белгия са включени в списъка на ЮНЕСКО като част от Световното културно наследство.

Posted in Белгия | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment